PLAN DNIA

7.00 – 8.30

Przyprowadzenie maluszka do żłobka. Swobodna zabawa.

8.30 – 9.30

Śniadanie

9.30 – 10.00

Zajęcia muzyczne / językowe / sensoplastyczne

10.00 – 11.00

Zabawy na świeżym powietrzu / w sali

11.00 – 12.00

Obiad – drugie danie

12.00 – 14.00

Odpoczynek

14.00 – 14.30

Obiad – zupka

14.30 – 15.30

Zajęcia na świeżym powietrzu / w sali

15.30 – 16.00

Zajęcia muzyczne / plastyczne / gimnastyczne / sensoryczne

16.00 – 16.30

Podwieczorek

16.30 – 18.00

Zabawy na świeżym powietrzu / w sali

Babice

W żłobku Mazanki codziennie prowadzone są zajęcia muzyczne, w tym:

GORDONKI – zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieki 0-3 lata inspirowane metodą słynnego jazzowego muzyka, psychologa i pedagoga – E. E. Gordona. Polega ona na stymulowaniu wrażliwości muzycznej dziecka głównie poprzez śpiewanie prostych piosenek i rymowanek. Dzieci podczas zajęć poznają melodie w różnych skalach oraz uczą się harmonijnego i rytmicznego poruszania się.

EDWIN ELIAS GORDON

Gdy dziecko wykonuje na instrumencie jakiś utwór muzyczny, może się zdarzyć, że się pomyli. Dziecko, które audiuje potrafi naprawić pomyłkę przez odpowiednie dostrojenie (tak jak w intonowaniu) i jest na tyle zabezpieczone przez audiację, że nie przerywa gry. Dziecko, które jedynie wyuczyło się utworu mechanicznie bez audiacji, nie da sobie rady z pomyłką.

Kiedy popełni błąd, jego typową reakcją będzie przerwanie gry, próba odpowiedniego ruchu oraz rozpoczęcie wykonania od nowa. Dla dziecka, które wyuczyło się mechanicznie, istnieją „złe” nuty, dla dziecka, które audiuje – odpowiednie rozwiązania.

ZAJĘCIA MUZYCZNE AUTORSKIEGO PROGRAMU – zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych wykorzystujące elementy zabaw rytmicznych oraz aktywnego słuchania. Głównym celem zabaw jest uwrażliwianie dzieci na muzykę, wykształcenie w nich poczucia rytmu oraz rozbudzenie wyobraźni muzycznej. Jednocześnie na zajęciach maluszki poznawać będą różnorodne rodzaje muzyki oraz instrumenty.

MUZYKOTERAPIA – budowanie wrażliwości słuchowej poprzez słuchanie różnorodnej muzyki.

Babice

Dodatkowo w żłobku odbywają się inne zajęcia:

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM – zajęcia oparte na zabawie, na których dzieci osłuchują się z językiem angielskim, poznają proste słówka i zwroty.

Nauka obywa się tu głównie poprzez śpiewanie prostych piosenek i rymowanek.

PLASTYKA Z ELEMENTAMI SENSORYKI – zajęcia plastyczne stymulujące wszystkie zmysły dzieci oraz wzmacniające rozwój poznawczy poprzez używanie i badanie różnorodnych faktur, materiałów, barw i zapachów. Podczas sensoplastyki dzieci otrzymują bardzo dużą dozę samodzielności, co wpływa na rozwój ich wyobraźni i kreatywności.

GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI MUZYKI – zajęcia ruchowe mające na celu rozwój koordynacji ruchowej, równowagi i zręczności dzieci. Dzięki dodaniu elementu muzycznego pozwalają one jednocześnie na kształtowanie słuchu i poczucia rytmu.

BAJKOTERAPIA – budowanie wrażliwości słuchowej poprzez słuchanie bajek. Istotnym elementem bajek jest odpowiednia, dopasowana do nich muzyka oraz efekty dźwiękowe, co znacząco wpływa na rozwój wyobraźni maluszków.