Muzyka

Nawet u osób z niskimi predyspozycjami muzycznymi można zatem wykształcić słuch muzyczny.

Dla kształtowania wrażliwości muzycznej, podobnie jak w wielu innym kwestiach bardzo duże znaczenie mają pierwsze lata życia. To wtedy uczymy się najwięcej, a wiedza, którą przekazujemy dziecku wraz z zabawą jest przyswajana w sposób najbardziej naturalny.

Warto dodać, że wrażliwość muzyczna to nie tylko słuch, wpływa ona również w późniejszych latach życia dziecka na łatwość w nauce czytania czy liczenia.